HÁZIREND

Készült a 78/2008. (IV. 3.) Korm. rendelet a természetes fürdővizek minőségi követelményeiről, valamint a természetes fürdőhelyek kijelöléséről és üzemeltetéséről, illetve a Ring-A-Tó Kisköre Strand és Apartmanpark vezetése által kiadott Üzemeltetési Szabályzat előírásai, valamint a vonatkozó jogszabályok alapján.

A strand bármely vendége a strand területére történő belépéssel elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el az alábbi házirendet.

A házirend szabályainak be nem tartása esetén a strand személyzete egy alkalommal felhívja a vétkes személy figyelmét a szabályok betartására. A szabályok ismételt megszegése esetén a strand személyzete felszólítja a vétkes személyt a strand területének elhagyására. A strand személyzete szükség esetén rendőri segítséget kér a vétkes személy eltávolítása érdekében. A strand személyzetének szóbeli vagy fizikai bántalmazása esetén a strand személyzete mérlegelés nélkül rendőri segítséget kér.

 

Belépés és fürdőzés

 1. A strand vendégei a strand használatára napijegy, egy alkalmas belépőjegy vagy hetijegy megváltását követően jogosultak. A strand vendégei kötelesek belépőjegyüket vagy karszalagjukat megőrizni és maguknál tartani, illetve a strand személyzetének kérésére ellenőrzésre átadni. Amennyiben a napijegyet megváltó vendég nem tudja igazolni jogosultságát a strand használatára a napijegy felmutatásával, úgy a napijegy ára háromszoros mértékének megfelelő pótdíj fizetésére köteles. A pótdíj megfizetésének megtagadása vagy elmulasztása esetén a strand személyzete felszólítja az adott személyt a strand területének elhagyására. A strand személyzete szükség esetén rendőri segítséget kér az adott személy eltávolítása érdekében. A hetijegyet megváltó vendégek jogosultságának igazolása személyi igazolvánnyal történik.
 2. Jegyárak

STRAND BELÉPŐK 2021.

Egész napos felnőtt 1.000.- Ft.

Egész napos gyermek 6 éves korig ingyenes

Egész napos gyermek 6-14 éves korig 500.- Ft.

Kedvezményes belépő* 400.- Ft.

kiskörei lakosoknak egész napos** 700.- Ft.

Délutáni belépő 15 órától 700.- Ft.

 

STRAND BÉRLETEK 2021.

Heti felnőtt bérlet 5.000.- Ft.

Heti gyermek bérlet 2.500.- Ft.

 

KEDVEZMÉNYEK

* érvényes diákigazolvánnyal, illetve nyugdíjas igazolvánnyal rendelkezők

** kiskörei állandó lakcímmel rendelkezik (hatósági igazolvánnyal kell igazolni!)

 

 1. A strand nyitvatartása június 15-től augusztus 31-ig tart, minden nap, naponta 9.00 és 19.00 óra között. Nyitvatartási időn kívül a strand területén fürdőzni szigorúan tilos. Valamennyi lépcső – szalaggal, lánccal vagy egyéb módon történő – lezárása esetén a strand területén fürdőzni tilos.
 2. A mosdókat az üzemeltető a 9:00 és 18:30 között nyitja meg, ez idő alatt a mellékhelyiségek használata a strand vendégei számára díjmentes.
 3. Fürdőzni kizárólag a strandhoz tartozó, bójákkal megjelölt, fürdésre kijelölt vízen szabad. A fürdésre kijelölt víz mélyvizes területeit kizárólag úszni tudó személyek használhatják. A strand területén ködben vagy korlátozott látási viszonyok között fürdőzni szigorúan tilos. A strand vendégei minden esetben kötelesek haladéktalanul engedelmeskedni vízimentő utasításainak, beleértve azt is, amikor a vízimentő utasítást ad a víz elhagyására.
 4. A strand területén 10 év alatt gyermekek csak felnőtt kísérővel tartózkodhatnak.
 5. A strand területére fertőző betegek, valamint ittas, illetve kábítószeres befolyásoltság alatt álló személyek nem léphetnek be. Az ilyen személyek belépését a strand személyzete indokolás nélkül megtagadhatja. Ilyen esetben a strand személyzetével, illetve az üzemeltetővel szemben kártérítési, kompenzációs igénnyel fellépni nem lehet.
 6. A strand- és a védtöltés területére járművel, gépjárművel behajtani és közlekedni – a mozgáskorlátozott személyek legfeljebb egy személy közlekedésére alkalmas kerekesszékei, járművei, hatóságok és vízi sportszer kölcsönzők kivételével – szigorúan TILOS!. A gépjárműforgalom az Apartmanpark területén engedéllyel rendelkezőknek kizárólag be és kimenetelre korlátozódhat.
 7. Kerékpárral, rollerrel, segway-el és egyéb járművel közlekedni a strand területén szigorúan tilos. A járműveket a strandon kérjük, hogy a belépést követően a pénztár mellett található tárolókban helyezzék el. Amennyiben nincsen szabad kapacitás, az eszközöket a strandon kívül tudja lezárni.

 

COVID-19 járványügyi helyzet miatt bevezetett előírások

 1. A Ring-A-Tó Kisköre Strand és Apartmanparkban hatályos előírások teljes összhangban állnak a 2020. május 19-én az Nemzeti Népegészségügyi Központ által kiadott “ÚTMUTATÓ A TERMÉSZETES FÜRDŐHELYEK ÜZEMELTETÉSÉRŐL ÉS ELLENŐRZÉSÉRŐL” dokumentummal. A Ring-a-Tó házirendje a teljesség igénye nélkül a legfontosabb intézkedéseket gyűjtötte ki, kérjük, hogy az alapos tájékozódás érdekében keresse fel az NNK ide vonatkozó oldalát.
 2. A strand területére lázas vagy hányásos-hasmenéses, megbetegedésben szenvedők, illetve légúti tüneteket mutatók vendégek nem látogathatják.
 3. A fürdőzés után szappanos zuhanyzás javasolt.
 4. A mosdók használatát követően az alapos szappanos kézmosás és a kézfertőtlenítés elengedhetetlen.
 5. Sorban állás helyszínein (pénztár, vendéglátóhelyek) a padlón 1,5 méteres távolságokat színes ragasztószalaggal, illetve beton krétával jelöljük. Kérjük, hogy sorban álláskor ezekhez igazodva álljanak vendégeink, tartva egymástól a távolságot, amennyiben lehetséges (pl. büfé), a családokat és csoportokat egy személy képviselje.
 6. A strandra történő belépéskor, valamint a mosdóhelyiségekben kézfertőtlenítőt biztosítunk.

 

A strand használatának általános szabályai

 1. A strand vendégei kötelesek a strand területét mások nyugalmának és biztonságának zavarása nélkül használni.
 2. A strand területén zenehallgatás vagy rádió hallgatás mások által is hallható hangerővel történő hallgatása szigorúan tilos, kivéve a vendéglátóipari egységek és szolgáltatások üzemeltetői által biztosított zeneszolgáltatást.
 3. A strandnak a vendégektől elzárt területére belépni szigorúan tilos. A szalaggal, lánccal vagy egyéb módon lezárt lépcsőket használni tilos.
 4. A strand területén a földbe napernyőt leszúrni, 1 cm átmérőnél vastagabb cöveket leverni tilos.

 

Tisztasági szabályok

 1. A strand állapotának, illetve a strandhoz tartozó víz minőségének megőrzése érdekében kérjük az alábbi szabályok betartását. Az alábbi szabályok egyaránt vonatkoznak a strand szárazföldi területének, valamint a fürdésre kijelölt víznek a használatára.
 2. A strand területén keletkező hulladékot a kihelyezett hulladéktárolókba kell elhelyezni. Szemét, rágógumi, cigarettacsikk eldobása szigorúan tilos. Törött üveg vagy más, sérülés okozására alkalmas tárgy észlelése esetén kérjük, azonnal értesítse a strand személyzetét.
 3. A strand területén bármilyen folyadékot kiönteni – tiszta víz kivételével – szigorúan tilos. A folyadékokat kérjük, öntsék a toalettekbe.
 4. A strand területére állatot bevinni – a vakvezető kutya kivételével – tilos.
 5. A strand területén, illetve a strandhoz tartozó vízben vizeletet vagy székletet üríteni szigorúan tilos. Kérjük, használja az ingyenes toaletteket.
 6. A strand területén meztelenül tartózkodni, illetve meztelenül fürdőzni szigorúan tilos.

 

Vagyonvédelmi szabályok

 1. A strand területére bevitt értéktárgyakért, valamint kerékpárokért a strand személyzete, illetve az üzemeltető felelősséget nem vállal, velük szemben kártérítési, kompenzációs igénnyel fellépni nem lehet. Saját tárgyaik, eszközeik biztonságáról és védelméről kérjük, gondoskodjanak, azokat ne hagyják őrizetlenül. A strand területén tárgyak, eszközök őrizetlenül hagyása, illetve tárolása ideiglenesen is tilos.
 2. A strand területén talált tárgyakat kérjük a pénztárnál leadni. Elveszett tárgyakkal kapcsolatban a pénztárnál lehet érdeklődni.

 

Balesetvédelmi szabályok

 1. A strand vendégei kötelesek a strand berendezési tárgyait, eszközeit, felszereléseit rendeltetésszerűen használni. A nem rendeltetésszerű használatból adódó balesetekért a strand személyzete, illetve az üzemeltető felelősséget nem vállal, velük szemben kártérítési, kompenzációs igénnyel fellépni nem lehet.
 2. A strand területén nehéz, törékeny, vagy sérülést okozó tárgyak eldobása szigorúan tilos.
 3. A strand területén a labdajáték – az erre kijelölt sportpályákon kívül – szigorúan tilos, ide értve a labdarúgást és a röplabdát is. A strand területén tollaslabdázni, frizbizni, illetve a vízben strandlabdázni csak megfelelő körültekintéssel, mások nyugalmának és testi épségének zavarása nélkül szabad.
 4. A strand területén horgászni nyitvatartási időben és azon kívül is tilos.
 5. A strand területén kerékpározni, görkorcsolyázni, gördeszkázni, rollerezni szigorúan tilos.
 6. A strand területén – a táblával megjelölt, dohányzásra kijelölt helyek kivételével – dohányozni tilos. A strand területén a tűzgyújtás szigorúan tilos.
 7. A strandhoz tartozó, bójákkal megjelölt, fürdésre kijelölt vízen vízi eszközök (pl. vízibicikli, sup) használata a partról való elindulást és a partra való visszatérést kivéve szigorúan tilos.
 8. Baleset esetén elsősegélynyújtó felszerelések, kötszerek a recepciónál/vízimentőnél hozzáférhetőek. Rosszullét esetén a vízimentő elsősegélyt nyújt a betegnek. A vízimentő a hatályos jogszabályok alapján gyógyszert nem adhat a betegnek. Súlyosabb rosszullét esetén hívható

Dr. Bús András (KISKÖRE, SZÉCHENYI ÚT 25.) Telefon: +36-36/358-711-es telefonszámon vagy Dr. Adamidi Jelena (KISKÖRE, SZÉCHENYI ÚT 33.) Telefon:+36-36/358-124 .

 

Kisköre, 2021.04.25.

Megszakítás